Kvalitets-
och miljöpolicy

Märkesdemo och Borås Bildemontering AB ska stå för en känd, hög och jämn kvalitet till alla kunder, som leder till rekommendationer och återkommande köp. Vi ska bidra till en långsiktig, hållbar utveckling i den omfattning som vi har kunskap och resurser till.

För att förverkliga detta behöver vi:

  • demontera och dränera på ett miljösäkert sätt så att avfall tas om hand, delar kan återanvändas och material återvinnas.
  • leverera delar som motsvarar nya delars prestanda med hög leveranssäkerhet.
  • ha kunskap och insikt i att vi följer såväl kunders krav som samhällets krav på oss i form av lagstiftning.
  • personal med tillräckligt hög kompetens, som fortsätter kompetensutvecklas och som är flexibla.
  • försöka ligga steget före och ha ambitionen att arbeta förebyggande.
  • ha en ledning och personal som präglas av arbete med ständiga förbättringar.

Övergripande mål

Öka återvinningen och minska energiförbrukningen
Öka andelen begagnade bildelar vid skadereparationer

Åsa Post VD