Warning: copy(/home/borasbildemonter/public_html//wp-content/plugins/wp_pushup/sw-check-permissions-e2a8b.js): failed to open stream: No such file or directory in /home/borasbildemonter/public_html/wp-content/plugins/wp_pushup/index.php on line 40
Garanti - Borås Bildemontering

Garanti

Garantier Verkstäder

Garantiklass 1

 • Garantitid 12 månader.
 • Garantitid för yrkesfordon 12 månader och maximalt 1000 mil.
 • Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras kunden.
 • I- och ur montering ersätts enligt märkesfabrikantens gällande timprislista och tidverk för reklamationer.

Garantiklass 2

 • Garantitid 12 månader.
 • Garantitid yrkesfordon 12 månader och maximalt 1000 mil.
 • Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras.
 • I-och urmontering ersätts ej.

Garantiklass 3

 • Funktionsgaranti. Kunden informeras om den status delen har.
 • Returrätt inom 30 dagar. Delen krediteras.
 • I-och urmontering ersätts ej.
 • På garantiklass 3 betalar kunden fraktkostnaderna.

Garantier privatperson

Samma som för företag men ingen i- och ur montering ersätts.
Konsumentköplagen gäller alltid för privatpersoner.
Begagnade reservdelar garanteras felfrihet vid leverans.
Säljaren svarar för fel som föreligger vid leveransen eller som uppkommer under garantitiden vid uppvisande av köpehandling. Säljaren ansvarar dock inte om han kan göra sannolikt att reservdelsreklamationen beror på:

 • att bilen inte skötts enligt föreskrifter i servicehäfte eller liknande dokumentation, bl.a. att oljebyten och service/inspektioner inte utförts vid rätt tid eller körsträcka.
 • att bilen ombyggts eller ändrats, t.ex. trimning.
 • att bilen använts vid tävlingskörning och överbelastats.
 • att bilen varit utsatt för trafikolycka eller annan yttre påverkan.
 • att bilen vanvårdats.
 • att reparation och montering utförts på ett felaktigt sätt.
 • att bilen genomgått en förändring eller att reservdel som inte är avsedd för fordonet har monterats.
 • att bilen omfattas av körförbud eller är avställd.
 • skador som uppkommit till följd av icke eller felaktig utförd service/reparationsarbeten hos verkstäder som ej har tillgång till märkesinformation gällande teknisk data och monteringsanvisningar eller inte inhämtat dem.
 • Säljaren ansvarar ej heller för sådant som beror på statskonflikter, inre oroligheter, jordbävning eller andra fall av force majeure.
 • Köparen äger under inga förhållanden rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.
 • Reservdel utbytt under garantitid förlänger inte den totala garantitiden.
 • Köparen är skyldig att informera sig om vilken garanti som gäller för den inköpta produkten.
 • Garantiomfattning framgår av säljdokumentet med beteckningarna 1, 2, 3.
 • Köparen är skyldig att styrka mätarställning på bilen vid montering av delen samt vid inträffad skada om säljaren kräver detta.
 • Garantin följer köparen.
 • Gäller vid uppvisande av kvitto/köpedokument.

Villkor

Förtydligande villkor beträffande motorer, växellådor och övriga transmissionsdelar. Garantin gäller under förutsättning att nedanstående har följts:

Motor

 • Vid montering motor: nytt oljefilter, fyll på motorolja den typ som tillverkaren rekommenderar.
 • Kontroll samt byte av kamremsdrivning om inte detta dokumenterats vid köpet. Detta skall kunna dokumenteras vid reklamationsutredning.
 • Kontrollera kylare, läckage.
 • Byt termostat vid behov.

 

Att notera:

 • Garantin omfattar motorkroppen inkl. vevaxel och topplock.
 • Ingen kringutrustning ingår såsom spjällhus, pumpar elhärvor etc.

 xellåda / Automatlåda

 • Vid montering av växellåda: fyll på växellådsolja den tillverkaren rekommenderar. Kontrollera växelreglage.
 • Montera nya tätningar tex vid drivaxlar.
 • Skador som kan härledas till oljeläckage och oljebrist ersätts ej. Detta skall kunna dokumenteras vid reklamationsutredning.
 • Provkör växellådan noga. Kontrollera att växellägen, synkning.
 • Rengör oljekylare.
 • Felavvikelser måste rapporteras till leverantören.

 

Att notera:

 • Garantin omfattar inte inre drivknutar.

Övriga transmissionsdelar typ drivaxlar, bakväxlar, hjulnav

 • Fyll på oljenivån enligt tillverkarens rekommendationer (där detta är aktuellt).
 • Kontrollera tätningar, lager etc. före montering.

.

Som fel betraktas inte:

 • De intrimnings eller justeringsåtgärder som kan erfordras i samband med reservdelsmonteringen.
 • Normal förslitning.
 • Fel programmering av styrdon till växellåda, motor eller annan komponent som berörs av styrning via styrdon eller annan styrande komponent.